triedenie odpadu- papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, guma, lieky a liečivá, drevotrieska, stavebný odpad, zmesový odpad

Papier

Posledná aktualizácia: 16.6.2007 | Zdroj: Kam s nimi - Vše o třídení a recyklaci odpadů

papier - odpad
Pred (súčasnou) érou plastov bol papier prakticky jediným používaným obalovým materiálom. Aj v súčasnosti, napriek dominancii obalov z plastov, však spotreba stúpa – tak ako aj množstvo a kvalita obalov - každý z nás papier rôznymi spôsobmi používa...

• Papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
• Celková ročná produkcia papiera je 800kg/obyv. SR.
• Papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8-krát) a následne kompostovať.
• Pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva.
• Z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky.
• Recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov.
• Recyklovaný papier sa dá vyrábať veľmi jednoducho a môžeme si to skúsiť aj sami.
• Až 50% vstupnej suroviny pri výrobe papiera predstavuje druhotná surovina.
• 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

> Čo je to vlastne papier a ako sa vyrába?

> Čo (ne)patrí do triedeného papiera?

> Ako je to s recykláciou?

> Ako sa papier triedi?

> Prečo triediť papier? Odpoveď? Holé fakty

> Ekopokus – vyrobme si sami recyklovaný papier

> Zaujímavosti

Čo je to vlastne papier a ako sa vyrába?

Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina z vláknitého dreva (väčšinou ihličnatá drevina), ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna, plátno a konope. Vstupné suroviny sa rozvlákňujú a získavajú sa z nich vlákna celulózy, ktorá sa ďalej, podľa požadovaného produktu, čistí a upravuje. V papierenskom stroji sa zmes celulózy a vody odvodní, zlisuje a na záver vysuší.
Zaujímavosť - existuje niekoľko firiem, ktorá sa zaoberajú ručnou výrobou papiera a ponúkajú aj exkurzie do svojich papierní – napr. handmadepaper.cz alebo petrus.host.sk.


Čo (ne)patrí do triedeného papiera?

Papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Keď zoberieme do úvahy celkové množstvo produkovaných odpadov (vrátane priemyselných a nebezpečných), tak nám vyjde produkcia papiera 800kg/obyv. SR/rok.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, kopírovací papier a akýkoľvek špinavý či mastný papier.


Ako je to s recykláciou?

Papier sa recykluje veľmi dobre, ale v nezmenenej podobe sa nedá recyklovať donekonečna – vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú, aj tak však môžeme papier recyklovať 5–8-krát. Na výrobu kvalitného papiera sa využíva surovina s dlhým vláknom a na výrobu toaletného papiera sa môže používať aj surovina s kratším celulózovým vláknom (preto nemá tento papier veľkú mechanickú odolnosť). Skrátené vlákna celulózy resp. papierového odpadu, ktoré už nie je možné znovu spracovávať môžeme kompostovať.
Napriek rôznym predsudkom, sa práve z recyklovaného papiera (ale napríklad aj z bavlnených handier, ktoré tiež obsahujú celulózu) vyrábajú najkvalitnejšie výrobky v papierenskom priemysle. Vytriedení papier sa triedi (viď. nižšie), následne sa rozvlákňuje a ďalej spracováva. Je zaujímavé, že na Slovensko sa odpadový papier dováža (napr. papierne v Žiline majú nenaplnené kapacity na spracovanie odpadového papiera).
Konkrétne novinový papier, väčšina toaletných papierov, ale aj napríklad obaly na vajíčka sú vyrábané takmer výhradne z recyklovanej suroviny. Niektoré druhy (grafické alebo akvarelové papiere) sa zase vyrábajú z čistej celulózy alebo bavlnených handier.
Navyše, všetko so všetkým súvisí - triedenie odpadu resp. následné využitie druhotných surovín vo výrobe vplýva na konečnú cenu výrobkov – výrobcom sa znižujú náklady, čo v konečnom dôsledku znižuje ceny pre všetkých spotrebiteľov.


Kolobeh triedenia a recyklácie papiera
Kolobeh triedenia a recyklácie papiera


Ako sa papier triedi?

Po tom, čo je papier odovzdaný producentmi odpadu na zneškodnenie, sa triedi na triediacich linkách. (Záleží to od spracovateľa, ale papier sa väčšinou papier triedi na novinový, časopisy, lepenku a kartóny a ostatný papier.) Kovové súčasti sa na triediacich linkách vyseparujú pomocou magnetických separátorov a takisto špinavý papier sa triedi zvlášť – následne sa energeticky využije v spaľovniach odpadu. Po dotriedení sa jednotlivé druhy papiera lisujú a následné sa odvážajú na ďalšie spracovanie, zvyčajne do papierní.


Prečo triediť papier? Odpoveď? Holé fakty

• Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme energiu - pre jednotlivé suroviny to predstavuje percentuálnu úsporu energie 97% v prípade plastov, 95% pri triedení hliníka, 74% pri oceli, 70% pri papieri a 25% pri skle.
• 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.
• Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha 80-ročného lesa.
• Len pre potreby výroby jednorazových plienok zaplatí životom celosvetovo ročne viac ako 1 mld. stromov. Z týchto plienok potom vznikne ročne toľko odpadu, že keby sme ich poukladali vedľa seba, tak by sme vytvorili cestu dlhú 7-krát na mesiac a späť.
• Recykláciou papiera, ocele, skla a medi sú emisie skleníkových plynov uhlíka 4 až 5-krát nižšie, pri recyklácii hliníka až 40-krát nižšie. Recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75% a vody o 35%.
• Recyklácia 1 tony starého papiera pri výrobe ušetrí 500–600kWh elektrickej energie, recyklácia 1 ks hliníkovej plechovky ušetrí toľko elektrickej energie, že by to stačilo na chod počítača alebo televízora počas 3 hodín.
• Spotreba papiera vo svete narastá v obrovskej miere (od r. 1890 vzrástla z 3,3 mil. ton na 299,8 mil. ton v r. 1998), čím rastie aj množstvo odpadu. Recyklácia síce zmierňuje deštruktívne dopady tohto trendu (vo svete vzrástla z 30 mil. ton v roku 1970 na 126,3 mil. ton v r. 1997), ale ani tá nezabraňuje zvyšovaniu ťažby lesov pre papier.
• Ak by celý svet spotreboval toľko papiera v priemere na obyvateľa ako Nemecko, tak by len Číne nestačila celá dnešná svetová produkcia papiera. (A pri zachovaní dnešných vzorcov spotreby sa predpokladá, že celosvetová spotreba papiera sa v nasledujúcich 10 rokoch zvýši až o tretinu.)
• Priemerná spotreba papiera v r. 1998 bola v západnej Európe 202kg/obyv., v štátoch EÚ 194,5kg/obyv. Svet dosiahol r. 1998 priemernú spotrebu 51kg/obyv. Na Slovensku máme priemernú spotrebu papiera na 1 obyvateľa 67,4kg (v r. 1998).
• Z 22% svetovej populácie spotrebovávajú priemyselné krajiny viac ako 71% celkovej spotreby papiera. V roku 1997 bola ročná spotreba papiera v priemere na obyvateľa pre industrializované krajiny ako celok 164kg. V Rusku je priemerná spotreba papiera a lepenky 37 kg/obyv., v rozvojových krajinách 18kg; v Indii menej ako 4kg. Pre celú Afriku bola priemerná spotreba menej ako 6kg na osobu a pre vyše 20 afrických štátov menej ako 1kg.


Ekopokus – vyrobme si sami recyklovaný papier

Čo k tomu potrebujeme? 3 stránky starých novín, ďalšie noviny, mixér, vodu, pekáč hlboký aspoň 7 cm, pletivo alebo sieťku, odmerku na vodu, pevnú dosku (alebo pod.)
Ako na to? (Postup, ktorý je však možné podľa konkrétnych podmienok modifikovať.)
1. Roztrhajme 3 stránky novín na maličké kúsky.
2. Dajme tieto kúsky do mixéra. Pridajme 5 šálok vody.
3. Zmes mixujeme až kým sa nevytvorí „papierová kaša“.
4. Do výšky 2,5 cm nalejeme vodu do pekáča.
5. Prelejeme papierovú kašu do odmerky.
6. Dajme do pekáča pletivo.
7. Nalejeme do pekáča šálku papierovej kaše.
8. Kašu dôkladne rozprestrime po celej ploche pletiva.
9. Pletivo opatrne zdvihneme a nechajme odtiecť vodu.
10. Do pripravených novín položme pletivo s kašou.
11. Noviny zatvorme a opatrne ich obráťme tak, aby bolo pletivo na vrchu kaše, celé to však je uprostred novín.
12. Položme to na dosku a vytlačme vodu.
13. Otvorme noviny a vyberme pletivo, vytlačenú papierovú kašu nechajme ležať v novinách.
14. Kašu nechajme schnúť na novinách najmenej 24 hodín. Keď sa presvedčíme, že je papier suchý opatrne ho dáme z novín dole.
15. A je to! Teraz názorne vidíme ako jednoducho sa dá vyrábať recyklovaný papier...


Zaujímavosti

• Samozrejme, že triedením papiera a využívaním druhotných surovín šetrime lesy, ale až 75% vyťaženého dreva putuje do nábytkárskeho alebo stavebného priemyslu.
• Aj keď to nie je na výrobkoch označené, až 50% vstupnej suroviny pri výrobe papiera predstavuje druhotná surovina.

   
Triedenie odpadu na Facebooku

Triedenie odpadu na Facebooku

Praktické

Slovensko - Nemecko 13:64

Slovensko - Nemecko 13:64

Nosme si do supermarketov vlastné sáčky

Nosme si do supermarketov vlastné „sáčky“

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Kam dať odpady z domácnosti

Kam dať odpady z domácnosti

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

Ako cestujú tetrapaky

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

^
<   

Druhy odpadu

Papier

Plasty

Sklo

Kovy

Tetrapaky

Bioodpad

Elektroodpad

Iné odpady

Neprehliadnite

Facebook

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

O stránke triedenieodpadu.sk

Hlavným cieľom tejto stránky je poskytnúť praktické informácie o triedení odpadu, ktoré považujem za veľmi dôležité a prínosné. V prípade otázok alebo návrhov a podnetov na zlepšenie stránky ma prosím kontaktujte e-mailom na
© 2007-2012 Matej Sýkora.