triedenie odpadu- papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, guma, lieky a liečivá, drevotrieska, stavebný odpad, zmesový odpad Naturpack

Ekologický rebríček

Autor: Matej Sýkora | Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ | Posledná aktualizácia: 28.5.2007

Triedenie odpadu je nepochybne správna vec, ale je len lepším riešením zneškodňovania odpadu. Nie všetok odpad je recyklovateľný a aj pri recyklácii (je to vlastne priemyselný proces) vzniká isté znečistenie, spotrebováva sa energia... A recyklácia neodstraňuje príčiny, ale iba dôsledky. Riešením príčiny (vznik odpadu) je ekologický rebríček:
1. Minimalizujme (predchádzajme vzniku odpadu a znižujme jeho množstvo a škodlivosť)!
2. Opätovne používajme (poškodené veci opravujme, vyhýbajme sa jednorazovým výrobkom)!
3. Recyklujme a kompostujme (ak už vec nie je použiteľná, odovzdávajme ju na recykláciu)!


Minimalizácia

Minimalizácia pozostáva z dvoch stratégií – z predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva a škodlivosti. Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne, pretože každý výrobok viac či menej poškodzuje životné prostredie. Pre výrobu každého výrobku sa musia ťažiť prírodné zdroje, väčšinou sa priemyselne vyrába, výrobou sa spotrebováva energiu, vyžaduje dopravu a po využití sa aj tak stáva odpadom. Najekologickejšie a najekonomickejšie riešenie je teda odpad nevytvoriť.
Základom minimalizácie vzniku odpadov je šetrná, menšia spotreba. Aby sme menej vyhadzovali je potrebné menej spotrebovať. Začať môžeme odolávaním pokušeniu kupovať to, čo nepotrebujeme. Tým, že nenakupujeme nadmerne veľa výrobkov alebo nespotrebúvame veľa obalov, znižujeme množstvo odpadov a šetríme prírodné zdroje, ale aj finančné prostriedky, ktoré môžeme použiť užitočnejšie.


Znovupoužívanie

Mnoho vecí („odpadov“) je možné znovu používať alebo ich použiť inak. Znovupoužívanie má vyššiu prioritu ako recyklácia, pretože spotrebuje menej energie, zdrojov a tým sa menej znečistí životné prostredie. Oprava, prešívanie textilu, zapožičanie, výmena starých vecí či ich nákup v bazáre či antikvariáte je rozumnejší z hľadiska využitia prírodných zdrojov ako nákup nových.


Recyklácia

Ak sa už vec nedá znovu používať, mala by sa recyklovaním vyrobiť znovu resp. využiť ako druhotná surovina. Oproti likvidácii ušetrí prírodné zdroje, energiu a zníži množstvo odpadu. (Recykláciou sa ušetrí až 5-násobne viac energie ako spaľovaním.)


Život "s" alebo "bez" (ekologického rebríčka)?

Z predchádzajúcej stránky snáď jasne vyplýva, ktorá možnosť je tou správnou voľbou... (Zn.: ekologický rebríček 4EVER!) Pre názornejšiu predstavu uvádzame dve schémy. Jedna vyjadruje život s ekologickým rebríčkom a tá druhá bez... Komentár k nim snáď všetko vyjasní. ;-)

Ako cestujú tetrapaky
Ako cestujú tetrapaky

   

Praktické

Slovensko - Nemecko 13:64

Slovensko - Nemecko 13:64

Nosme si do supermarketov vlastné sáčky

Nosme si do supermarketov vlastné „sáčky“

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Kam dať odpady z domácnosti

Kam dať odpady z domácnosti

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

Ako cestujú tetrapaky

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

^
<   

Druhy odpadu

Papier

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojové kartóny

Bioodpad

Elektroodpad

Neprehliadnite

Facebook

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

O stránke triedenieodpadu.sk

Hlavným cieľom tejto stránky je poskytnúť praktické informácie o triedení odpadu, ktoré považujem za veľmi dôležité a prínosné. V prípade otázok alebo návrhov a podnetov na zlepšenie stránky kontaktujte nás.
© 2019 NATUR-PACK