triedenie odpadu- papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, guma, lieky a liečivá, drevotrieska, stavebný odpad, zmesový odpad Naturpack

Množstvo odpadov

Autor: Matej Sýkora | Posledná aktualizácia: 28.5.2007

Množstvo odpadov v priemyselných krajinách neustále narastá. Domácnosti na Slovensku vyhodili v roku 1997 asi 1 350 000 ton odpadov. Takmer 20 miliónov ton ďalších odpadov prichádza z priemyslu, ťažby surovín, obchodov, úradov a stavieb (z toho je 1,5 milióna ton nebezpečných). Keď to spočítame a vydelíme, vyjde nám zarážajúce číslo – viac ako 4 tony na obyvateľa SR ročne. To je neuveriteľné...


Priemerné hmotnostné zloženie odpadovej nádoby

Vieme, čo vyhadzujeme? Faktom zostáva, že podľa prieskumov je 70-80% z celkového množstva produkovaného odpadu možné znovupoužívať alebo recyklovať.
Hmotnostné zloženie priemernej odpadovej nádoby totiž podľa jednotlivých zložiek odpadu vyzerá nasledovne:
• 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad (využiteľný kompostovaním),
• 20% papier (dobre recyklovateľný),
• 12% sklo (dobre recyklovateľné),
• 7% plasty (recyklovateľné v obmedzenej miere),
• 4% textil (recyklovateľný v obmedzenej miere),
• 4% kovy (dobre recyklovateľné),
• 4% anorganický odpad (dobre recyklovateľný),
• 3% drevo, guma, koža (recyklovateľné v obmedzenej miere),
• 1% nebezpečný odpad (recyklovateľný v obmedzenej miere).


Odpadový koláč

Pre ilustráciu uvádzame aj „odpadový koláč“, ktorý vyjadruje aké percento hmotnosti z celkového množstva komunálneho odpadu tvoria jednotlivé druhy odpadu.
Odpadový koláč


Koľko "bežného" odpadu sa dá recyklovať?

Rozbor bežne produkovaného odpadu v niekoľkých domácnostiach s cieľom zistiť, aké množstvo je podľa hmotnosti možné recyklovať a teda ho má zmysel vytriediť.
Úvod (výsledky "veľkých" prieskumov) (pdf, 70 kB)
Výsledky môjho prieskumu (pdf, 70 kB)
Závery môjho prieskumu (pdf, 60 kB)


Divoká skládka vlastne u nás za domom

Čo sa dá z toho, čo je (dokonca) vyhodené v prírode, recyklovať? Aké majú dopady jednotlivé vyhodené odpady? Prečo divoké skládky vôbec vznikajú? Kto si s tým dá tu námahu?
Aj tieto otázky sme si položili pri odstraňovaní divokej skládky z jarku, kade tečie u nás v obci potok... A pravdupovediac, je to veľmi náročná práca (psychicky) a celú skládku som zatiaľ neodstránil. Ďalšia vec je, že odpoveď na otázku "Prečo divoké skládky vôbec vznikajú?" sa nám nepodarilo nájsť... Skutočne to nechápeme - každý má smetné nádoby pri dome, 2-krát do roka sa v obci objavia veľkoobjemové kontajnery...
Divoká skládka (fotky)
Vyzbieraný odpad (fotky)
Výsledky z odstraňovania skládky (xls, 60 kB)
Ako dlho odolávajú? (pdf, 2 200 kB)

   

Praktické

Slovensko - Nemecko 13:64

Slovensko - Nemecko 13:64

Nosme si do supermarketov vlastné sáčky

Nosme si do supermarketov vlastné „sáčky“

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Kam dať odpady z domácnosti

Kam dať odpady z domácnosti

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

Ako cestujú tetrapaky

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

^
<   

Druhy odpadu

Papier

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojové kartóny

Bioodpad

Elektroodpad

Neprehliadnite

Facebook

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

O stránke triedenieodpadu.sk

Hlavným cieľom tejto stránky je poskytnúť praktické informácie o triedení odpadu, ktoré považujem za veľmi dôležité a prínosné. V prípade otázok alebo návrhov a podnetov na zlepšenie stránky kontaktujte nás.
© 2019 NATUR-PACK