triedenie odpadu- papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, guma, lieky a liečivá, drevotrieska, stavebný odpad, zmesový odpad Naturpack

Sklo

Posledná aktualizácia: 16.6.2007 | Zdroj: Kam s nimi - Vše o třídení a recyklaci odpadů

sklo - odpad
Okná a dvere domov či áut, televízne obrazovky, monitory počítačov, zrkadlá, umelecké predmety, žiarovky či rôzne obaly – toto všetko je... sklo. Sklo poznáme už niekoľko storočí a asi ťažko by sme si niektoré veci vedeli bez skla predstaviť - ľahko si však môžeme predstaviť jeho recykláciu.

• Sklo tvorí 12% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
• Celková ročná produkcia papiera je 480kg/obyv. SR.
• Podľa ekologického rebríčka má znovupoužívanie väčšiu prioritu ako recyklácia, preto je ekologickejšie používať vratné obaly, ktoré po použití nedávame na recykláciu, ale ich odovzdáme späť do obchodu.
• Sklo je biologicky neaktívny materiál - v prírode sa (ne)rozkladá veľmi dlho - až 4000 rokov.
• Sklo je možné dobre recyklovať a donekonečna – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti.
• Vytriedené sklo sa spracováva priamo v sklárňach – nie je nutné budovať špeciálne spracovateľské závody.
• Pre správnu recykláciu je nutné dôsledne triediť sklo podľa farieb.
• Pri odovzdávaní skla na recykláciu je najlepšie sklo čo najmenej rozbiť a zo sklenených výrobkov oddeľujeme iné súčasti – etikety alebo uzávery a pod.

> Čo je to vlastne sklo a ako sa vyrába?

> Čo (ne)patrí do triedeného skla?

> Rôzne prímesi pre rôzne vlastnosti

> Vratné vs. nevratné

> Ako je to s recykláciou?

> Teória v praxi

> Prečo triediť sklo? Odpoveď? Holé fakty

Čo je to vlastne sklo a ako sa vyrába?

Sklo je homogénna amorfná, izotropná, priehľadná, pevná a krehká látka v metastabilnom stave vznikajúca ochladzovaním taveniny. Obsahuje najčastejšie kremičitý piesok, sódu, oxidy alkalických kovov, vápenec a podobne. Je to biologicky neaktívny materiál.
Základné suroviny na výrobu skla sú čistý kremičitý piesok, oxid vápenatý, uhličitan sodný alebo draselný a oxid hlinitý. Z týchto surovín sa pripraví prášková zmes nazývaná sklársky kmeň, ktorý sa taví v sklárskej peci. K základným zložkám kmeňa sa pridávajú rôzne prísady ktoré sklo čistia, zafarbujú alebo znepriehľadňujú. Tekutá sklovina sa ďalej spracováva fúkaním, lisovaním, liatím a to ručne alebo strojovo. Takto vzniknuté polotovary sa môžu ďalej upravovať leptaním, pokovovaním, brúsením a leštením podľa konkrétneho výrobku.


Čo (ne)patrí do triedeného skla?

Sklo tvorí 12% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Keď zoberieme do úvahy celkové množstvo produkovaných odpadov (vrátane priemyselných a nebezpečných), tak nám vyjde produkcia skla 480kg/obyv. SR/rok.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod.


Rôzne prímesi pre rôzne vlastnosti

Okrem základných zložiek sa do skla pridávajú rôzne prímesi, ktoré menia jeho vlastnosti. Podľa týchto prímesí sa rozlišujú druhy skla a teda aj to, aké výrobky sa zo skla budú vyrábať – s tým súvisí aj to, ako sa raz môže surovina recyklovať.

Prímesi ovplyvňujúce vlastnosti skla
Prímesi ovplyvňujúce vlastnosti skla


Vratné vs. nevratné

Podľa ekologického rebríčka má znovupoužívanie väčšiu prioritu ako recyklácia, preto je ekologickejšie používať vratné obaly, ktoré po použití nedávame na recykláciu, ale ich odovzdáme späť do obchodu.
Sklenené fľaše, ale aj PET fľaše existujú vo vratných aj nevratných podobách. Vratné PET fľaše sa však vyskytujú len ojedinele, pričom bežne (najviac) sa využívajú nevratné fľaše, ktoré je možné recyklovať len obmedzene.
Fľaše od vína a pod. bývajú väčšinou nevratné, preto ich spracovávame ako surovinu. Vratné sklenené fľaše je však možné opätovne používať. Výrobcovia ich naplnia až 50-krát.


Ako je to s recykláciou?

Vďaka vlastnostiam skla ho môžeme používať pri príprave jedál alebo ako výborný obal – dá sa dobre umývať, je pevné a ľahko sa udržuje v hygienicky prijateľnom stave. Nevýhodou skla je, že je krehké - ľahko sa rozbije, navyše strepy môžu porezať a pomerne ťažké. Práve výhody skla ako materiálu sú z hľadiska skla ako odpadu nevýhodami – sklo sa veľmi dlho (až 4000 rokov, čiže prakticky vôbec) v prírode (ne)rozkladá...
Iné je to však pri recyklácii - sklo je možné dobre recyklovať a okrem toho, niektoré sklenené obaly sú vratné a je možné ich znovu naplniť až 50-krát. Sklo sa recykluje ako surovina z ktorej sa opäť vyrába plnohodnotný materiál pre výrobu skla a následne konkrétnych výrobkov.
Pridávaním druhotnej suroviny do sklárskeho kameňa sa pri výrobe ušetrí veľké množstvo energie, ale aj vstupných surovín. Navyše, sklo je možné recyklovať donekonečna – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti.
Ďalšou výhodou je, že vytriedené sklo sa spracováva priamo v sklárňach – nie je nutné budovať špeciálne spracovateľské závody. Na druhú stranu je však nutné, aby malo vytriedené sklo presné vlastnosti (ako napr. veľkosť, farba či obsah prímesí). Pri samotnom triedení sa väčšinou rozlišuje farba skla – triedi sa biele a farebné sklo (do ktorého patrí napr. zelené či hnedé sklo).
Sklo ide po vytriedení na triediacu linku, kde sa oddeľujú časti, ktoré do triedeného skla nepatria. Triedi sa podľa farieb (preto je jednoduchšie, ak je sklo čisté) a následne ide do zariadenia v ktorom sa bez ľudskej práce vyrába potrebná surovina pre konkrétne výrobky – záleží od farby či veľkosti.

Kolobeh triedenia a recyklácia skla
Kolobeh triedenia a recyklácia skla


Teória v praxi

• Priehľadné sklo je možné vyrobiť len z priehľadných črepín (farebné sklo je možné ešte dofarbovať), preto je dôležité aby vsádzka do sklárskej pece mala potrebnú farbu pre výrobcu – preto by sme mali triediť sklo dôsledne podľa farieb.
Zo sklenených výrobkov oddeľujeme iné súčasti – etikety alebo uzávery a pod.
Pri odovzdávaní skla na recykláciu je najlepšie sklo čo najmenej rozbiť.


Prečo triediť sklo? Odpoveď? Holé fakty

• Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme energiu - pre jednotlivé suroviny to predstavuje percentuálnu úsporu energie 97% v prípade plastov, 95% pri triedení hliníka, 74% pri oceli, 70% pri papieri a 25% pri skle.
• Ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie.
• Vratné, opakovane používané obaly nápojov sa vracajú späť k výrobcom nápojov a opätovne plnia v priemere 20–50 krát (podľa Zákona o odpadoch majú predajne s predajnou plochou nad 100m2 povinnosť ponúkať nápoje aj vo vratných obaloch tých druhov, ktoré predávajú aj v jednorazových).
• Ako dlho odolávajú odpady v prírode? Niektoré sa v prírode rozložia, no väčšina odoláva desiatky až stovky rokov, napr. ohryzok z jablka 3 – 6 mesiacov, cigareta 3 mesiace – 2 roky, zápalka 6 – 10 mesiacov, papierová vreckovka 3 mesiace, noviny a časopisy 3 – 12 mesiacov, žuvačka 5 rokov, motorový olej 10 – 100 rokov, pneumatika 30 – 500 rokov, plechovka 20 – 100 rokov, baterka 20 – 500 rokov, PET fľaše a igelitové tašky 100 – 1000 rokov, telefónna karta 1000 rokov, polystyrén 1000 rokov a sklo 4000 rokov.

   

Praktické

Slovensko - Nemecko 13:64

Slovensko - Nemecko 13:64

Nosme si do supermarketov vlastné sáčky

Nosme si do supermarketov vlastné „sáčky“

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Kam dať odpady z domácnosti

Kam dať odpady z domácnosti

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

Ako cestujú tetrapaky

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

^
<   

Druhy odpadu

Papier

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojové kartóny

Bioodpad

Elektroodpad

Neprehliadnite

Facebook

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

O stránke triedenieodpadu.sk

Hlavným cieľom tejto stránky je poskytnúť praktické informácie o triedení odpadu, ktoré považujem za veľmi dôležité a prínosné. V prípade otázok alebo návrhov a podnetov na zlepšenie stránky kontaktujte nás.
© 2019 NATUR-PACK