Batérie

Posledná aktualizácia: 25.7.2019

 

Batérie obsahujú množho ťažkých kovov (napr. olovo, kadmium, nikel). V prípade, že sa tieto toxické látky nekontrolovane uvoľnia napríklad do pôdy alebo do podzemných vôd, ohrozujú zdravie ľudí a poškodzujú životné prostredie. Použité batérie preto odneste do akejkoľvek predajne, v ktorej sa tento druh elektromateriálu predáv prípadne na zberný dvor.