Batérie

Posledná aktualizácia: 25.7.2019

 

Batérie obsahujú množho ťažkých kovov (napr. olovo, kadmium, nikel). V prípade, že sa tieto toxické látky nekontrolovane uvoľnia napríklad do pôdy alebo do podzemných vôd, ohrozujú zdravie ľudí a poškodzujú životné prostredie.

Odhaduje sa, že viac ako 80% svetovej výroby olova je použitých na výrobu olovených akumulátorov. Pre životné prostredie sú práve olovené batérie najnebezpečnejším odpadom a otrava olovom môže spôsobiť nielen poruchy nervového a reprodukčného systému, ale aj stratu pamäte, anémiu, a v najhorších prípadoch aj kómu, či smrť.

Použité batérie preto odneste do akejkoľvek predajne, v ktorej sa tento druh elektromateriálu predáva prípadne na zberný dvor. Kam s použitými batériami Vám povie aj prvá mobilná aplikácia na podporu triedenia odpadov, aktuálne známa pod názvom Green Daily, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť pre všetky druhy mobilných telefónov. NATUR-PACK stál pri zrode tejto zaujímavej a užitočnej aplikácie.

Populárno-náučné články a reportáže na tému batérií

  • Batérie - a ich vplyv na životné prostredie. Podcast portálu čierna labuť nájdete po kliknutí SEM.