Elektroodpad

Posledná aktualizácia: 25.7.2019


Elektronické prístroje sú zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy (olovo, ortuť, kadmium a berýlium) a tiež nebezpečné chemikálie (brómové ohňovzdorné látky - polybrómové bifenyly, polybrómové difenylétery a tetrabrómobisfenol-A). Často sú tiež používané PVC plasty (napr. mobilný telefón obsahuje 500 až 1000 komponentov). Tieto prístroje sa pri spracovaní rozoberajú na jednotlivé súčasti a tie sa následne recyklujú alebo znovupoužívajú.

• Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.

Význam recyklácie elektrozariadení na príklade mobilných telefónov

Recyklácia elektrozariadení môže významným spôsobom šetriť prírodné zdroje surovín potrebných na ich výrobu. Dobrým príkladom sú mobilné telefóny, z ktorých mnohé sa na reckláciu nedostanú.

 

Populárno-náučné články a reportáže k téme elektroodpadov:

  • Elektroodpad - pre stiahnutie článku NATUR-PACK kliknite SEM
  • Recyklácia elektroodpadu nestíha našej spotrebe - online reportáž portálu čierna labuť nájdete po kliknutí SEM