Nápojové kartóny

Posledná aktualizácia: 4.7.2019

 

Nápojový kartón (ľudový názov tetrapak, v legislatíve sa používa označenie kompozitný obal alebo viacvrstvový kombinovaný materiál)  je obal určený na trvanlivé potraviny a je zložený z niekoľkých vrstiev. Jeho špecifické zloženie umožňuje uchovanie nápojov a potravín dlhú dobu bez pridávania konzervantov.

Každá vrstva nápojového kartónu má svoju funkciu:

  • 70 až 80 % kartón
  • 20 až 25 % polyetylén je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy
  • 5 % hliník chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami.

Nápojové kartóny sú súčasťou triedeného zberu a dajú sa recyklovať. Preto odporúčame využívať bezplatný zber triedených zložiek odpadov na celom Slovensku a vhadzovať tento druh odpadu z obalov do správnych nádob.

Nápojové kartóny sa netriedia jednotne, niekde sa vhadzujú do oranžových nádob (kontajnerov) a to vtedy ak sa triedia samostatne. V iných obciach sa triedia spoločne s kovmi a to buď opäť v oranžových nádobách alebo v nádobách červenej farby (červená farba prislúcha kovom). Čoraz častejší je však zber v tzv. trojkombinácii a teda spoločne s kovmi a plastmi. Pri trojkombinácii sa všetky tri spomínané druhy materiálov (komodít) triedia zvyčajne do žltej nádoby, primárne určenej na zber plastov.

O nápojových kartónoch sa viac dozviete aj na www.naturpack.sk v časti VEREJNOSŤ a v sekcii DRUHY ODPADU alebo po kliknutí SEM.Veľmi veľa informácií a faktov o nápojových kartónoch sa dozviete na www.napojovy-karton.sk.

Nápojové kartóny

Príklad vizuálu nálepky na 1100 l nádobe na triedený zber nápojových kartónov.