Kovy

Posledná aktualizácia: 25.7.2019

 

V závislosti od spracovateľa sa kovy triedia na jednotlivé druhy (napr. meď, hliník) a následne sa rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním) spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe.


• Patria sem: konzervy, plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery, aleobaly, uzávery z jogurtov, kovové súdky.
• Nepatria sem: kovové obaly kombinované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov).