Posvietili sme si na kontajnery v meste Košice

Medvede vs. odpadové kontajnery

Navštívili sme dotrieďovaciu linku Brantner Poprad

SPRÁVNA TREFA: Aké odpady patria na zberný dvor

NATUR-PACK vzdeláva výrobcov i verejnosť