SPRÁVNA TREFA: Ako triediť nápojové kartóny (tzv. tetrapaky)

Skládka je najhoršia možnosť pre odpady

V Bratislave otovrili bezobalový obchodík. Odštartoval úspešne.

Stláčajte OBALY, prosím!

Analyzovali sme odpady nájdené v prírode