Ocenenia projektu PET kajak a Garbage Gobblers

Stláčajte OBALY, prosím!

Analyzovali sme odpady nájdené v prírode

Analyzovali sme vrecový zber odpadov v Bratislave

Viktor Vincze: Triediť plechovky má zmysel