Sklo

Posledná aktualizácia: 24.7.2019 | Zdroj: Kam s nimi - Vše o třídení a recyklaci odpadů, NATUR-PACK


Okná a dvere domov či áut, televízne obrazovky, monitory počítačov, zrkadlá, umelecké predmety, žiarovky či rôzne obaly – toto všetko je... sklo. Sklo poznáme už niekoľko storočí a asi ťažko by sme si niektoré veci vedeli bez skla predstaviť - ľahko si však môžeme predstaviť jeho recykláciu.

• Sklo tvorí 10% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
• V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva má znovupoužívanie väčšiu prioritu ako recyklácia, preto je ekologickejšie používať vratné obaly, ktoré po použití nedávame na recykláciu, ale ich odovzdáme späť do obchodu.
• Sklo je biologicky neaktívny materiál - v prírode sa (ne)rozkladá veľmi dlho - až 4000 rokov.
• Sklo je možné dobre recyklovať a donekonečna – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti.
• Na Slovensku máme recyklátora skla, ktorý má kapacitu spracovať a zrecyklovať všetko odpadové sklo z triedeného zberu.
• Pre správnu recykláciu je nutné dôsledne triediť sklo podľa farieb.
• Pri odovzdávaní skla na recykláciu je najlepšie sklo čo najmenej rozbiť a zo sklenených výrobkov oddeľujeme iné súčasti – etikety alebo uzávery a pod.

> Čo je to vlastne sklo a ako sa vyrába?

> Čo (ne)patrí do triedeného skla?

> Rôzne prímesi pre rôzne vlastnosti

> Vratné vs. nevratné

> Ako je to s recykláciou?

> Teória v praxi

> Prečo triediť sklo? Odpoveď? Holé fakty

 

Čo je to vlastne sklo a ako sa vyrába?

Sklo je homogénna amorfná, izotropná, priehľadná, pevná a krehká látka v metastabilnom stave vznikajúca ochladzovaním taveniny. Obsahuje najčastejšie kremičitý piesok, sódu, oxidy alkalických kovov, vápenec a podobne. Je to biologicky neaktívny materiál.
Základné suroviny na výrobu skla sú čistý kremičitý piesok, oxid vápenatý, uhličitan sodný alebo draselný a oxid hlinitý. Z týchto surovín sa pripraví prášková zmes nazývaná sklársky kmeň, ktorý sa taví v sklárskej peci. K základným zložkám kmeňa sa pridávajú rôzne prísady ktoré sklo čistia, zafarbujú alebo znepriehľadňujú. Tekutá sklovina sa ďalej spracováva fúkaním, lisovaním, liatím a to ručne alebo strojovo. Takto vzniknuté polotovary sa môžu ďalej upravovať leptaním, pokovovaním, brúsením a leštením podľa konkrétneho výrobku.

Čo (ne)patrí do triedeného skla?

Sklo tvorí približne 10% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Keď zoberieme do úvahy celkové množstvo produkovaných odpadov (vrátane priemyselných a nebezpečných), tak nám vyjde produkcia skla 480kg/obyv. SR/rok.
Patria sem: nevratné sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, sklenené črepy, okenné sklo a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod.

Rôzne prímesi pre rôzne vlastnosti

Okrem základných zložiek sa do skla pridávajú rôzne prímesi, ktoré menia jeho vlastnosti. Podľa týchto prímesí sa rozlišujú druhy skla a teda aj to, aké výrobky sa zo skla budú vyrábať – s tým súvisí aj to, ako sa raz môže surovina recyklovať.

Prímesi ovplyvňujúce vlastnosti skla

Prímesi ovplyvňujúce vlastnosti skla sú rôzne zlúčeniny (najčastejšie oxidy kovov), ktoré sa pridávajú do taveniny skla, aby sa zmenila jeho farba, priehľadnosť, pevnosť, odolnosť voči vode a teplote.

Napríklad:

- Sóda a uhličitan draselný znižujú teplotu tavenia skla.

- Oxid vápenatý zlepšuje odolnosť skla voči vode.

- Oxid hlinitý zvyšuje pevnosť a tvrdosť skla.

- Oxid železitý a mangánový odfarbujú sklo.

- Oxidy chrómu, kobaltu, medi a niklu zafarbujú sklo do zelenej, modrej, tyrkysovej a fialovej farby.

- Oxid cínu a antimonu znepriehľadňujú sklo.

- Čistý oxid kremičitý vytvára kremenné sklo, ktoré je priehľadné pre ultrafialové svetlo.

Vratné vs. nevratné

Podľa ekologického rebríčka má znovupoužívanie väčšiu prioritu ako recyklácia, preto je ekologickejšie používať vratné obaly, ktoré po použití nedávame na recykláciu, ale ich odovzdáme späť do obchodu.
Sklenené fľaše xistujú vo vratných aj nevratných podobách. Vratné sklenené fľaše (fľaše od piva) je však možné opätovne používať. Výrobcovia ich naplnia až 50-krát.

Ako je to s recykláciou?

Vďaka vlastnostiam skla ho môžeme používať pri príprave jedál alebo ako výborný obal – dá sa dobre umývať, je pevné a ľahko sa udržuje v hygienicky prijateľnom stave. Nevýhodou skla je, že je krehké - ľahko sa rozbije, navyše strepy môžu porezať a pomerne ťažké. Práve výhody skla ako materiálu sú z hľadiska skla ako odpadu nevýhodami – sklo sa veľmi dlho (až 4000 rokov, čiže prakticky vôbec) v prírode (ne)rozkladá...
Iné je to však pri recyklácii - sklo je možné dobre recyklovať a okrem toho, niektoré sklenené obaly sú vratné a je možné ich znovu naplniť až 50-krát. Sklo sa recykluje ako surovina z ktorej sa opäť vyrába plnohodnotný materiál pre výrobu skla a následne konkrétnych výrobkov.
Pridávaním druhotnej suroviny do sklárskeho kameňa sa pri výrobe ušetrí veľké množstvo energie, ale aj vstupných surovín. Navyše, sklo je možné recyklovať donekonečna – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti.
Ďalšou výhodou je, že vytriedené sklo sa spracováva priamo v sklárňach – nie je nutné budovať špeciálne spracovateľské závody. Na druhú stranu je však nutné, aby malo vytriedené sklo presné vlastnosti (ako napr. veľkosť, farba či obsah prímesí). Pri samotnom triedení sa väčšinou rozlišuje farba skla – triedi sa biele a farebné sklo (do ktorého patrí napr. zelené či hnedé sklo).
Sklo ide po vytriedení na triediacu linku, kde sa oddeľujú časti, ktoré do triedeného skla nepatria. Triedi sa podľa farieb (preto je jednoduchšie, ak je sklo čisté) a následne ide do zariadenia v ktorom sa bez ľudskej práce vyrába potrebná surovina pre konkrétne výrobky – záleží od farby či veľkosti.


Kolobeh triedenia a recyklácia skla
Kolobeh triedenia a recyklácia skla

Teória v praxi

• Priehľadné sklo je možné vyrobiť len z priehľadných črepín (farebné sklo je možné ešte dofarbovať), preto je dôležité aby vsádzka do sklárskej pece mala potrebnú farbu pre výrobcu – preto by sme mali triediť sklo dôsledne podľa farieb.
Zo sklenených výrobkov oddeľujeme iné súčasti – etikety alebo uzávery a pod.
Pri odovzdávaní skla na recykláciu je najlepšie sklo čo najmenej rozbiť.

Prečo triediť sklo? Odpoveď? Holé fakty

• Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme energiu - pre jednotlivé suroviny to predstavuje percentuálnu úsporu energie 97% v prípade plastov, 95% pri triedení hliníka, 74% pri oceli, 70% pri papieri a 25% pri skle.
• Ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie.
• Vratné, opakovane používané obaly nápojov sa vracajú späť k výrobcom nápojov a opätovne plnia v priemere 20–50 krát (podľa Zákona o odpadoch majú predajne s predajnou plochou nad 100m2 povinnosť ponúkať nápoje aj vo vratných obaloch tých druhov, ktoré predávajú aj v jednorazových).
• Ako dlho odolávajú odpady v prírode? Niektoré sa v prírode rozložia, no väčšina odoláva desiatky až stovky rokov, napr. ohryzok z jablka 3 – 6 mesiacov, cigareta 3 mesiace – 2 roky, zápalka 6 – 10 mesiacov, papierová vreckovka 3 mesiace, noviny a časopisy 3 – 12 mesiacov, žuvačka 5 rokov, motorový olej 10 – 100 rokov, pneumatika 30 – 500 rokov, plechovka 20 – 100 rokov, baterka 20 – 500 rokov, PET fľaše a igelitové tašky 100 – 1000 rokov, telefónna karta 1000 rokov, polystyrén 1000 rokov a sklo 4000 rokov.