Značky na obaloch

Autor: OZV NATUR-PACKa Matej Sýkora | Zdroj: www.naturpack.sk, www.epi.sk | Posledná aktualizácia: 12.12.2019

Každý obal je vyrobený z nejakého materiálu a môže byť nejasné, z čoho je ten-ktorý obal vyrobený. Preto sú na obaloch rôzne značky, ktoré nás informujú, čo máme s konkrétnym obalom po použití spraviť. Šípky s číslom alebo skratkou nás informujú o materiále, z ktorého je obal vyrobený. Označovanie na obaloch však nie je povinné, preto bežný spotrebiteľ pri niektorých výrobkoch nemusí mať celkom istotu o aký obal ide.

Zelený bod (Grüne Punkt)

Veľmi často sa chápe ako ekoznačka, ktorou však v skutočnosti nie je. Táto značka sa vzťahuje iba k obalu od výrobcov ktorým poskytla licenciu organizácia PRO EUROPE. V každom štáte Zelený bod zastrešuje jediná organizácia. Všade tam, kde rozšírenú zodpovednosť výrobcov nespravuje monopol jedinej organizácie zodpovednosti výrobocov, tento znak nemôžu využívať ostatné organizácie a preto nie je jediným nositeľom informácie o tom, že výrobok po vytriedení bude zrecyklovaný.

Panáčik s košom

Panáčik s košom vyjadruje, že použitý obal máme hodiť do príslušnej nádoby na odpad.

Trojšípkový symbol

Trojuholník pozostávajúci zo šípok označuje výrobky alebo obaly zhotovené z recyklovateľných materiálov.

Najčastejšie označenia na obaloch

 


Zdroj: Jaktřidit.cz