Značky na obaloch

Autor: OZV NATUR-PACKa Matej Sýkora | Zdroj: www.naturpack.sk, www.epi.sk | Posledná aktualizácia: 12.12.2019

Každý obal je vyrobený z nejakého materiálu a môže byť nejasné, z čoho je ten-ktorý obal vyrobený. Preto sú na obaloch rôzne značky, ktoré nás informujú, čo máme s konkrétnym obalom po použití spraviť. Šípky s číslom alebo skratkou nás informujú o materiále, z ktorého je obal vyrobený. Označovanie na obaloch však nie je povinné, preto bežný spotrebiteľ pri niektorých výrobkoch nemusí mať celkom istotu o aký obal ide.

Zelený bod (Grüne Punkt)

Veľmi často sa chápe ako ekoznačka, ktorou však v skutočnosti nie je. Táto značka sa vzťahuje iba k obalu a hovorí, že výrobca obalov zaplatil servisný poplatok do národného systému za spätný odber obalov k recyklácií, pokiaľ sú odhodené do zvláštnych kontajnerov alebo odovzdané do zberných dvorov. Úspešnosť teda záleží na spolupráci s obcami a na tom, ako sa triedený zber obalov vykonáva.

Panáčik s košom

Panáčik s košom vyjadruje, že použitý obal máme hodiť do príslušnej nádoby na odpad.

Trojšípkový symbol

Trojuholník pozostávajúci zo šípok označuje výrobky alebo obaly zhotovené z recyklovateľných materiálov.

Najčastejšie označenia na obaloch

 


Zdroj: Jaktřidit.cz